29/06/2020
Culturals  

 Concurs de prosa i poesia del CAATEEB- AJORNAT 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB et proposa mostrar la teva part més literària i és per això que organitzem el primer concurs de prosa i poesia quan es celebri Sant Jordi. 
 

El CAATEEB organitza un concurs de prosa (microrelats - màxim 2 pàgines) i poesia coincident amb Sant Jordi a tot el col·lectiu de col·legiats,  col·legiades, precol·legiats, precol·legiades i personal del CAATEEB

El període d'entrega de les obres és del 6 de febrer al 29 de maig de 2020

CONCURS DE PROSA I POESIA CAATEEB - BASES

REQUISITS GENERALS

 • Totes les obres, siguin prosa (microrelats - 2 pàgines màxim) o poesia, presentades al concurs de Sant Jordi han de ser originals i inèdites. Per tant, no s’hi poden presentar obres premiades en altres concursos.
 • Els participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar cap tipus de material sobre el qual no tinguin drets d’ús degudament acreditat. El CAATEEB no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.
 • Les obres es podran presentar en català o castellà.
 • El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar-ne totalment les bases.

PARTICIPANTS

 • El concurs esta obert als següents membres del CAATEEB: Col·legiats, col·legiades, precol·legiats, precol·legiades i personal del CAATEEB

PRESENTACIÓ DE LES OBRES

 • Fes la teva creació.
 • Imprimeix la butlleta d’inscripció (full adjunt al final de la pàgina). S'entregarà al punt d'informació de planta baixa del CAATEEB
 • Prepara l’obra per lliurar-la segons les bases especifiques.
 • Les obres presentades a concurs es lliuraran al Punt d’Informació de Barcelona i delegacions en un sobre que contingui l’obra tancada i que hi consti en una etiqueta el nom de l’obra i pseudònim de l’autor o autora. L'etiqueta s'ha d'enganxar a la part de davant del sobre. La butlleta d'inscripció anirà a part.
 • S’ha d'entregar un sol exemplar de l'obra. 
 • El termini de presentació d’obres finalitzarà  el divendres 29 de maig de 2020 a les 14:00h. 

JURAT

 • El criteri d’avaluació es basarà en la qualitat i l’originalitat de les obres.
 • El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l’acte de lliurament de premis. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

 • Pendents de decidir la data en funció de la data que es decideixi celebrar Sant Jordi, a la sala d’actes del CAATEEB

EXPOSICIÓ, REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ DE LES OBRES

 • Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d’explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. El CAATEEB tindrà el dret, no exclusiu, d’exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per publicar-les en mitjans de comunicació del CAATEEB en l’àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent-hi constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l’autor. Si l’autor vol que l’obra es faci pública amb pseudònim, ho ha d’indicar expressament.
 • Les obres presentades seran exposades a la sala d’exposicions del CAATEEB i tindran una itinerància per les delegacions.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES

 • Es podran recollir les obres no premiades del 04 de maig al 08 de maig al punt d’informació del CAATEEB. El CAATEEB no es fa responsable de les obres que no hagin estat reclamades dins d’aquest termini.

PREMIS

S'establiran 3 premis

 • 1r. Premi: Val de 300€ per bescanviar a la Cooperativa Jordi Capell
 • 2n. Premi: Val de 200€ per bescanviar a la Cooperativa Jordi Capell
 • 3r. Premi: Val de 100€ per bescanviar a la Cooperativa Jordi Capell

Fitxa de presentació de candidatures

dilluns , 29 de juny de 2020  
 
 
Gratuït