14/05/2020
Pràctica professional  

 Taller: Inici d'activitat professional-AJORNAT 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB organitza un taller pràctic adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals el proper dijous 14 de maig 
 

16:00 a 16:45 Recursos Tècnics

Recursos de control de qualitat

Les normes UNE

La legislació i normativa

El fons documental

El Plecinstant

Els documents a l’abast

16:45 a 17:30 El visat: com tramitar-lo

17:30 a 18.15 hores Modalitats d’exercici de la professió d’Arquitecte Tècnic

Exercir com a lliberal

Exercir mitjançant una societat professional

Exercir com a assalariat

Exercir com a funcionari, interí o vinculat a una Administració Pública

18:15 a 19:00 hores La Responsabilitat Civil i la Previsió Social Obligatòria: opció RETA o PREMMAT

-La responsabilitat civil del treballador

Què és o la seva obligatorietat

Tipus d’assegurança

Entitats asseguradores que ho ofereixen

- Mútua Alternativa de la Seguretat Social (PREMMAT i RETA)

Què és?

Com funciona

Què garanteix?

Aspectes diferenciadors entre PREMMAT i RETA

dijous , 14 de maig de 2020  
  de 16 a 19 hores
  Sala de conferències
Gratuït