09/07/2020
Pràctica professional  

 El Manteniment i el cicle de vida dels edificis. 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més rellevants de la professió, aquest dijous tindrà lloc el webinar sobre el manteniment i el cicle de vida dels edificis. Influència del Facility Manger. 
 

En l'actualitat hauria de ser impensable analitzar cap inversió immobiliària únicament considerant els costos vinculats a la construcció de l'edifici (entre el 20-25%) sense tenir en compte quines seran les despeses que haurem d'assumir al llarg de la seva vida útil (pràcticament el 75%). Aquest és el terme que anomenem Cost Global de lActiu.

Per tant, és important prendre les decisions més adequades tant en fase de projecte com de construcció, que ens permetin minimitzar aquestes despeses posteriors, tot i que paradoxalment puguin representar un cost superior de la inversió...

Ponent de l'activitat

Albert Pons

Albert Pons

Arquitecte Tècnic col·legiat. Actualment Soci Director de TBA Facilities. Anteriorment Director General de Grupo Inmobiliario Castellví i Director Tècnic Área de Patrimoni de Inmobiliaria Colonial. Director acadèmic del Postgrau en Facility Management del CAATEEB
dijous , 9 de juliol de 2020  
  A les 17h
  Plataforma Zoom
Gratuït per Col·legiats / 12€ no col·legiats