08/10/2020
Pràctica professional  

 Organització i funcions del Property Management 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més rellevant de la professió, aquest dijous tindrà lloc el webinar sobre l'organització i les funcions del Porperty Management. 
 

La situació actual del mercat immobiliari reclama professionals amb una preparació més tècnica i de coneixements multidisciplinaris que siguin capaços d'aplicar tècniques innovadores i creatives a la gestió de patrimonis i comunicació amb els seus clients. 

S'entén com a gestió de la propietat i actius immobiliaris o Property Management l'operació, control i supervisió de béns arrels amb la finalitat que produeixin la major rendibilitat possible, tant en el seu període d'explotació, com en la seva operació de venda. 

En aquesta jornada revisarem el desenvolupament d'una organització de Property Management, analitzant els diferents departaments que la composen i les seves funcions i responsabilitats. 

dijous , 8 d' octubre de 2020  
  A les 18:00h
  Plataforma Zoom
Gratuït