Presentació 

Actualitat

31-03-2020

Suspensio de termes i interrupció de termins a Barcelona durant l'estat d'alarma

El RD 463/2020 declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, i suspèn els termes i els terminis dels procediments administratius en curs, fins el cessi l'estat d'alarma...

28-03-2020

Què cal justificar en cas d'instal·lació d'ascensor en interior d'edificis a Barcelona

En el cas d’instal·lació d’ascensor en interior d’edifics a Barcelona caldrà justificar la normativa que li és d’aplicació (CTE, OME, OMR, Criteris) en funció de la ubicació i els elements a modificar...

10-03-2020

Com informar a la consulta prèvia d’obres en habitatge unifamiliar?

Per realitzar qualsevol actuació a un habitatge unifamiliar que no impliqui un augment de volum, sostre o canvi d’ús, a la consulta prèvia cal informar de l’actuació especifica

03-03-2020

Com modificar la consulta prèvia de l'Ajuntament de Barcelona? Quines dades podem modificar?

Quan es es fa la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, sovint és necessari modifi...

21-01-2020

Indicació sobre la no afectació a la nidificació d’espècies protegides

A les consultes prèvies apareix un nou punt a complimentar en cas d’afectar l’envolupant d...