Eines per elaborar e-projectes 

Eines i recursos que el CAATEEB posa a la vostra disposició per tal d'ajudar-vos a preparar els projectes i documentació tècnica per a la obtenció de l'Informe d'Idoneïtat técnica.


 • Marcadors

  Es faciliten els marcadors per elaborar un Projecte Tècnic, una Documentació Tècnica, un Projecte d'enderroc i els marcadors per elaborar Projectes de grues i muntacàrregues

 • Declaracions responsables editables

  Posem a la vostra disposició un catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament de Barcelona en versió pdf editable

 • Fitxa d’avaluació de volum i característiques dels residus

  Fitxa per fer la justificació de l'avaluació del volum i les característiques dels residus (Reial Decret 105/2008 i Decret 89/2010 en obres de rehabilitació i/o reforma

 • Full normalitzat – Llista de requisits i condicions d’ús

  Llista de requisits de les condicions d'accessibilitat de les bastides segons el Manual de Bastides de l'Ajuntament de Barcelona.

 • Instrucció tècnica i criteris de justificació de normativa

  Instrucció tècnica que inclou l’explicació dels diferents documents i apartats que formen part dels expedients d’Idoneïtat Tècnica

 • Paràmetres de revisió

  Detall dels paràmetres de revisió per als projectes amb consideració d’obra nova i per als projectes tècnics amb consideració d’obra menor

 • Servei de creació de Pdf's

  Servei per facilitar la feina de preparació dels PDF’s amb els marcadors que calen per tramitar electrònicament els Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT) i el visat dels e-projectes segons l’Ordenança reguladora.

 • Plecinstant

  Aplicació amb la qual obtindreu una llista actualitzada de la normativa vigent d'aplicació pel tipus d'intervenció objecte del projecte o documentació tècnica.