Guia per fer l'Informe d'idoneïtat tècnica 

guia per fer el tràmit   Pas 1
CONSULTA PRÈVIA
Aquest tràmit fet a través del WEB de l’Ajuntament de BCN, permet conèixer el tipus de permís d’obres que cal demanar en funció del tipus d’intervenció i permet aconseguir la guia de contingut documental. El resultat informatiu d’aquesta consulta, a l’Oficina Virtual, te el nom de “DCA”. 
 
   Pas 2
ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ
S’haurà d’elaborar la documentació (Projecte Tècnic, Documentació Tècnica, Projecte d’enderroc...), segons el resultat de la consulta prèvia feta a través del web de l’Ajuntament de BCN i posteriorment sol·licitar l’Informe d’idoneïtat. 

Documents que s’han d’enviar a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, per sol·licitar l’Informe d’idoneïtat
  • DCA. Document consulta Ajuntament de BCN. És el pdf resultant del Pas1. Aquest pdf s’ha de mantenir sense fer cap tipus de modificació.
  • PAB. Projecte Ajuntament de Barcelona. (PDF1)És el pdf del Projecte Tècnic o Documentació Tècnica, amb els Documents annexos al Projecte Tècnic o Documentació Tècnica. Aquest pdf ha de tenir els marcadors corresponents.
  • AAB. Documents annexos a l’expedient. (PDF2)És el pdf corresponent als Documents annexos a l’expedient. Aquest pdf ha de tenir els marcadors corresponents.


   Pas 3
SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT

Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de BCN.
 


 Guia per fer l'Informe d'idoneïtat tècnica