Declaració ambiental 

Amb l’EMAS, el CAATEEB formalitza i oficialitza el seu caràcter d’organització conscient de la seva potencialitat en l’estratègia del desenvolupament sostenible.
 

La Declaració ambiental és un document obligat pel sistema EMAS que té per objecte facilitar al públic i altres parts interessades informació ambiental sobre:

  • L'impacte i el comportament ambiental de l'organització
  • La millora del comportament en matèria de medi ambient en el marc de l'organització

La Declaració s'adopta per primer cop l'any 2003 i s'actualitza anualment amb les noves dades.

Declaració 2018

El Col·legi és membre del Club EMAS, Associació d'Organitzacions Registrades EMAS a Catalunya, des dels seus inicis l'any 2006.