09/06/2020 

Ajornament de l’Assemblea General del CAATEEB 

L’Assemblea General ordinària per a l’aprovació dels comptes i la memòria 2019 es convocarà una vegada es normalitzi la situació amb motiu de la COVID-19
 

Durant el primer semestre de cada any, tal com preveuen els Estatuts col·legials, se celebra al CAATEEB l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, en la qual la Junta de Govern presenta la liquidació pressupostària, així com l’informe de gestió i la memòria de l’activitat realitzada l’any anterior, que se sotmet a l’aprovació de l’Assemblea.

Les especials circumstàncies que encara estem vivint aquest any, amb l’emergència sanitària decretada arreu del món amb motiu de la COVID-19, han motivat que no es pugui celebrar l’Assemblea General en les dates habituals, prevalent l’aplicació de les mesures que garanteixin la salut i seguretat dels col·legiats i col·legiades i del personal del Col·legi. Per això, la Junta de Govern del CAATEEB ha decidit posposar l’Assemblea General ordinària per a l’aprovació dels comptes i la memòria d’activitat col·legial 2019, que es convocarà una vegada es normalitzi la situació, de conformitat amb la normativa dictada amb motiu de l’estat d’alarma que permet legalment aquest ajornament.

No obstant, la Junta de Govern ha preparat la documentació, que en el seu moment es formalitzarà i se sotmetrà a la decisió de l’Assemblea General, que consisteix en la memòria col·legial 2019 i la liquidació del pressupost i els comptes a 31 de desembre de 2019 del CAATEEB, així com d’APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU i de GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU, i la posa ja a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del Col·legi i a les Delegacions.

Tan aviat com sigui possible, la Junta de Govern procedirà a la convocatòria de l’Assemblea General, informant-ne oportunament a tots els col·legiats i col·legiades.