Institucions vinculades 

El CAATEEB participa en diverses institucions i entitats relacionades amb el seu àmbit d'actuació
 

La Intercol·legial

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va constituir-se el 28 d’abril de 2011 amb l’objectiu de reforçar la presència social dels col·legis professionals de Catalunya, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu transversalment.


Més de 80 col·legis professionals i consells de col·legis professionals de Catalunya, de 45 professions diferents de tots els àmbits d’activitat, formen part de l’Associació Intercol·legial, de la qual el president del CAATEEB ostenta la vicepresidència sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica. En aquesta institució el CAATEEB també hi participa en la seva taula de caràcter tècnic, així com l’anomenada taula lletrada, que tracta els temes de caire jurídic.

 

Web de l'entitat

 

L'ITeC

L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) és una fundació privada al servei de la societat que treballa en l’àmbit del sector de la construcció.

Els seus objectius com a entitat de suport a la innovació són la generació i la transferència d’informació i coneixement i la prestació de serveis tecnològics per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i professionals.


El CAATEEB és membre del patronat de l'ITEC.

 

Web de l'entitat

 

Building Smart Spanish Chapter

El CAATEEB s’ha incorporat com a membre del Building Smart Spanish Chapter, una associació d’entitats i empreses de la construcció que té com a objectiu fomentar l’eficàcia del sector mitjançant l’ús de protocols oberts d’interoperabilitat sobre Building Informations Modelling (BIM) i de models de negoci orientats a la col·laboració per assolir nivells superiors en reducció de costos i terminis d'execució de les obres. El CAATEEB ostenta la vicepresidència de l’àmbit de construcció d’aquesta associació.

 

Web de l'entitat