Matins Construcció 

Els Matins Construcció són l’espai de debat on els diferents agents implicats en el procés de l’edificació poden plantejar, debatre i intercanviar coneixements sobre temes clau per al present i futur del sector.
 

Matins Construcció són unes jornades tècniques sectorials periòdiques, intensives i monogràfiques de gran abast professional i empresarial, en què es plantegen temes decisius entorn del futur del sector de l'edificació i l'activitat dels seus professionals.

El Col·legi organitza aquesta activitat amb el suport i la col·laboració de diverses empreses del sector.