Àrea tècnica 

Actualitat

26-03-2020

Modificació del CTE per a l'adaptació de la directiva en eficiència energètica i la protecció del gas radó a l'edificació

Publicada al BOE modificació del CTE que afecta al DB-HE, DB-HS i DB-SI. Incorpora noves exigències de protecció del gas radó en els edificis i actualitza referències de normatives en alguns documents...

25-03-2020

Manual energètic de cobertes

L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual sobre cobertes amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics

03-03-2020

Fitxes justificatives del CTE

L'Àrea Tècnica del CAATEEB publica fitxes justificatives del Codi tècnic que els tècnics podrán utilizar per donar compliment a les seves intervencions

17-02-2020

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2020

S’han publicat al DOGC els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels bar...

04-02-2020

Manual energètic de façanes

L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat a les façanes amb el que con...