Subvencions 

Aquí trobareu un recull de totes les subvencions vigents que us poden ser d'utilitat per portar a terme les vostres intervencions i/o per informar als propietaris.

Subvencions

20/10/20
Publicada licitació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (CMH) per a la contractació de serveis de rehabilitació d'edificis
14/07/20
L'Agència de Residus de Catalunya inicia una convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant,...
09/07/20
Les comunitats de propietaris poden sol·licitar crèdits al 2% d'interès per a finançar obres de rehabilitació
29/06/20
S'han publicat al DOGC ajudes per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general per a l'any 2020...
26/06/20
Publicada al DOGC, convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 per al conjunt urbà de sud-oest del Besòs
17/02/20
S’han publicat al DOGC els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de re...
30/12/19
S'han publicat al DOGC subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial c...

Recursos digitals per gestionar i trobar subvencions


A continuació us facilitem enllaços a les diferents administracions que poden oferir subvencions relacionades amb habitatge.