27/10/2020 

Condicions, descomptes i facilitats de pagament 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar qualsevol de les accions formatives previstes. Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.
 

Condicions de pagament

  • L'import del curs es podrà fer efectiu mitjançant: Rebut domiciliat en el compte on habitualment el Col·legi carrega els rebuts (col·legiats/des del CAATEEB).
  • Targeta VISA (a les oficines del CAATEEB, 3a planta, Àrea de Formació).
  • La formació continua ha der ser abonada abans de l'inici del curs
Descomptes Màsters i Postgraus  
  • Beca COVID’20: 60% de descompte en tots els postgraus per arquitectes tècnics col·legiats

 

Condicions de finançament per a col·legiats i col·legiades del CAATEEB

  • Els col·legiats/des del CAATEEB podran finançar l’import del Màster o el Postgrau , sense interessos.


Condicions de finançament per a no col·legiats del CAATEEB

  • 10 % a la matrícula del curs.
  • Per als no col·legiats, el 90 % restant s'abonarà un mes abans de l'inici del curs.

A aquestes condicions també s'hi poden acollir membres d'institucions amb els quals el CAATEEB hagi signat un conveni de col·laboració, assalariats d'empreses en les quals el CAATEEB hagi realitzat formació, estudiants d'arquitectura tècnica i arquitectes tècnics col·legiats i col·legiades en un altre col·legi professional.

Descomptes Formació contínua
  • 20 % de descompte per a col·legiats del CAATEEB.
  • 25 % de descompte per a col·legiats que faci menys de 3 anys que ho són en primera col·legiació, després de la universitat.
  • 10 % de descompte per a arquitectes tècnics col·legiats en un altre col·legi professional, per als professionals de qualsevol especialitat (arquitectes, enginyers...) que demostrin estar col·legiats en el corresponent col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat del CAATEEB i socis de l'ACE.

Pagament

>Per a col·legiats del CAATEEB

En el moment de la matrícula.

En el cas que l’import del curs superi els 500 €, el pagament es podrà fraccionar en dos terminis: El 50 %, en el moment de la matrícula i el 50 % restant, un mes després del primer pagament.

>>Per als no col·legiats del CAATEEB

100 %, en el moment a la matrícula.

Sessions tècniques

Són gratuïtes per a tots els col·legiats i col·legiades del CAATEEB i estudiants d'arquitectura tècnica precol·legiats. S'aplica el 10 % de descompte per a arquitectes tècnics col·legiats en un altre col·legi professional, per als professionals de qualsevol especialitat (arquitectes, enginyers...) que demostrin estar col·legiats en el corresponent col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat del CAATEEB, col·legiats del CETOP i socis de l'ACE.

Són de pagament per a qualsevol altre col·lectiu.

Fundació Tripartita. Per a la formació a la feina

Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res.

L'import de les matrícules en cursos de formació és deduïble en l'impost de les societats (art. 10) i en l'impost sobre la renda de les persones físiques (art. 41). Així mateix les despeses de formació del personal permeten una deducció en la quota dels impostos del 5 %.

Per a més informació us podeu adreçar a l'Àrea de Formació del CAATEEB, formacio@apabcn.cat, o per telèfon al 93 240 20 60.

Anul·lacions

Les anul·lacions comunicades dins dels deu dies abans de començar el curs comportaran la pèrdua del 50 % de l’import de la matrícula. L’anul·lació comunicada dins dels dos últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportarà la pèrdua del 100 %.

En el cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import de la matrícula.

Certificats

Cada any acadèmic s’organitza un acte de lliurament de diplomes, on es lliuren tots els certificats de l’any acadèmic, es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix al 80% de les hores del curs. En els cursos de màster i postgrau es lliura diploma quan l’alumne assiteix al 80 % de les hores i supera amb aprofitament el projecte i/o els casos pràctics.