Sessions informatives 

L'àrea de visats organitza periòdicament sessions informatives sobre diferents aspectes de la tramitació del visat i del registre col·legial
 
La Nit de la Construcció 2016
Gestió i manteniment d'edificis. Jornada
Sessions anteriors de visats. Documentació de les jornades
Autor:ca:user:amadalvarez
Imatge de Maria Rosa Ferre
Pujol
Keraben